AMANAT PENGARAH

Taklimat Pengenalan fungsi Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPSM) dan Hala Tuju JPSM kepada staf JPSM yang baru berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Negeri dan warga Institut Latihan Teknik & Perdagangan (ILTP) JPSM. Taklimat telah disampaikan oleh Y.Bhg Pengarah JPSM, Puan Tianinun Binti Iping pada 08 Disember 2020 bertempat di Dewan Serbaguna, kampus ILTP JPSM, Papar.