Copy of Webinar Latihan Kerjaya

𝐊𝐄𝐍𝐘𝐀𝐓𝐀𝐀𝐍 𝐒𝐄𝐁𝐔𝐓𝐇𝐀𝐑𝐆𝐀

Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA dalam bidang Bekalan/Perkhidmatan yang dinyatakan bagi setiap sebutharga dan mempunyai lesen berniaga yang sah untuk menyertai sebutharga seperti berikut:

1. 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐚 (𝟐) 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐊𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐃𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐢 𝐈𝐋𝐓𝐏 𝐉𝐏𝐒𝐌, 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫.

2. 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐅𝐥𝐚𝐭 𝐃𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐢 𝐈𝐋𝐓𝐏 𝐉𝐏𝐒𝐌, 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫.

2. Dokumen sebutharga boleh didapati di pejabat Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Tingkat 5, Wisma Bandaraya, Kota Kinabalu semasa waktu pejabat bermula pada 𝟐𝟏 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 (𝐑𝐚𝐛𝐮) 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝟐𝟗 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 (𝐊𝐡𝐚𝐦𝐢𝐬). Harga senaskah dokumen 𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐢𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐑𝐌𝟏𝟓.𝟎𝟎.

3. Syarikat/Kontraktor mestilah membawa bersama salinan 𝐀𝐒𝐀𝐋 Lesen Berniaga yang sah, 𝐋𝐞𝐬𝐞𝐧 𝐏𝐔𝐊𝐎𝐍𝐒𝐀 dan Sijil Pusat Bertauliah/Lesen yang berkaitan seperti yang dinyatakan di ruang Bidang Pendaftaran & Perkhidmatan Syarikat/ Kontraktor dan satu (1) salinan bagi sijil-sijil tersebut yang telah disahkan benar semasa membeli dokumen sebutharga. 𝐒𝐞𝐤𝐢𝐫𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐬𝐲𝐚𝐫𝐢𝐤𝐚𝐭/𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐰𝐚𝐤𝐢𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐥𝐢 𝐝𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭, 𝐦𝐚𝐤𝐚 𝐬𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐚𝐤𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐝𝐢𝐭𝐮𝐧𝐣𝐮𝐤𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐦𝐛𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧.

4. Dokumen sebutharga yang telah dilengkapi dengan menyertakan salinan Lesen Berniaga, Lesen PUKONSA dan sijil/lesen yang berkaitan serta profail syarikat hendaklah 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐬𝐮𝐤𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐮𝐥 𝐬𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐥𝐚𝐤𝐫𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐫𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐮𝐥 𝐬𝐮𝐫𝐚𝐭.

5. Dokumen sebutharga hendaklah disampaikan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Ibu Pejabat, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Tingkat 5, Wisma Bandaraya, Kota Kinabalu 𝐬𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐤𝐡 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐩 𝐢𝐚𝐢𝐭𝐮 𝟐𝟗 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 (𝐊𝐡𝐚𝐦𝐢𝐬), 𝐩𝐮𝐤𝐮𝐥 𝟏𝟎.𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐠𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐚𝐤𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚:

𝐏𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢,

𝐉𝐚𝐰𝐚𝐭𝐚𝐧𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐮𝐭𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚,

𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐡,

𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝟒, 𝐖𝐢𝐬𝐦𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐚𝐲𝐚,

𝟖𝟖𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐎𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐀𝐁𝐀𝐋𝐔.

6. Jawatankuasa Sebutharga tidak terikat menerima sebutharga yang terendah atau sebarang sebutharga. Semua borang sebutharga serta dokumen sokongannya tidak akan dikembalikan.

𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐫𝐚𝐡,

𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐡,

𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝟒, 𝐖𝐢𝐬𝐦𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐚𝐲𝐚, 𝐉𝐥𝐧. 𝐌𝐚𝐬𝐣𝐢𝐝 𝐋𝐚𝐦𝐚,

𝐁𝐞𝐠 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐮𝐧𝐜𝐢 𝟏𝟗𝟖

𝟖𝟖𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐎𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐀𝐁𝐀𝐋𝐔

𝐓𝐞𝐥: 𝟎𝟖𝟖-𝟐𝟏𝟖𝟕𝟐𝟐/𝟐𝟏𝟖𝟕𝟐𝟑/𝟐𝟏𝟗𝟖𝟏𝟐/𝟐𝟏𝟗𝟖𝟓𝟓/𝟐𝟐𝟒𝟔𝟎𝟕/𝟐𝟐𝟒𝟖𝟕𝟐

𝐊𝐄𝐍𝐘𝐀𝐓𝐀𝐀𝐍 𝐒𝐄𝐁𝐔𝐓𝐇𝐀𝐑𝐆𝐀

Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA dalam bidang Bekalan/Perkhidmatan yang dinyatakan bagi setiap sebutharga dan mempunyai lesen berniaga yang sah untuk menyertai sebutharga seperti berikut:

  1. 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐚 (𝟐) 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐊𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐃𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐢 𝐈𝐋𝐓𝐏 𝐉𝐏𝐒𝐌, 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫.

  2. 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐅𝐥𝐚𝐭 𝐃𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐢 𝐈𝐋𝐓𝐏 𝐉𝐏𝐒𝐌, 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫.

  3. Dokumen sebutharga boleh didapati di pejabat Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Tingkat 5, Wisma Bandaraya, Kota Kinabalu semasa waktu pejabat bermula pada 𝟐𝟏 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 (𝐑𝐚𝐛𝐮) 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝟐𝟗 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 (𝐊𝐡𝐚𝐦𝐢𝐬). Harga senaskah dokumen 𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐢𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐑𝐌𝟏𝟓.𝟎𝟎.

  4. Syarikat/Kontraktor mestilah membawa bersama salinan 𝐀𝐒𝐀𝐋 Lesen Berniaga yang sah, 𝐋𝐞𝐬𝐞𝐧 𝐏𝐔𝐊𝐎𝐍𝐒𝐀 dan Sijil Pusat Bertauliah/Lesen yang berkaitan seperti yang dinyatakan di ruang Bidang Pendaftaran & Perkhidmatan Syarikat/ Kontraktor dan satu (1) salinan bagi sijil-sijil tersebut yang telah disahkan benar semasa membeli dokumen sebutharga. 𝐒𝐞𝐤𝐢𝐫𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐬𝐲𝐚𝐫𝐢𝐤𝐚𝐭/𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐰𝐚𝐤𝐢𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐥𝐢 𝐝𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭, 𝐦𝐚𝐤𝐚 𝐬𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐚𝐤𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐝𝐢𝐭𝐮𝐧𝐣𝐮𝐤𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐦𝐛𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧.

  5. Dokumen sebutharga yang telah dilengkapi dengan menyertakan salinan Lesen Berniaga, Lesen PUKONSA dan sijil/lesen yang berkaitan serta profail syarikat hendaklah 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐬𝐮𝐤𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐮𝐥 𝐬𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐥𝐚𝐤𝐫𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐫𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐮𝐥 𝐬𝐮𝐫𝐚𝐭.

  6. Dokumen sebutharga hendaklah disampaikan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Ibu Pejabat, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Tingkat 5, Wisma Bandaraya, Kota Kinabalu 𝐬𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐤𝐡 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐩 𝐢𝐚𝐢𝐭𝐮 𝟐𝟗 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 (𝐊𝐡𝐚𝐦𝐢𝐬), 𝐩𝐮𝐤𝐮𝐥 𝟏𝟎.𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐠𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐚𝐤𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚:

𝐏𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢,

𝐉𝐚𝐰𝐚𝐭𝐚𝐧𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐮𝐭𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚,

𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐡,

𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝟒, 𝐖𝐢𝐬𝐦𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐚𝐲𝐚,

𝟖𝟖𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐎𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐀𝐁𝐀𝐋𝐔.

  1. Jawatankuasa Sebutharga tidak terikat menerima sebutharga yang terendah atau sebarang sebutharga. Semua borang sebutharga serta dokumen sokongannya tidak akan dikembalikan.

𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐫𝐚𝐡,

𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐡,

𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝟒, 𝐖𝐢𝐬𝐦𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐚𝐲𝐚, 𝐉𝐥𝐧. 𝐌𝐚𝐬𝐣𝐢𝐝 𝐋𝐚𝐦𝐚,

𝐁𝐞𝐠 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐮𝐧𝐜𝐢 𝟏𝟗𝟖

𝟖𝟖𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐎𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐀𝐁𝐀𝐋𝐔

𝐓𝐞𝐥: 𝟎𝟖𝟖-𝟐𝟏𝟖𝟕𝟐𝟐/𝟐𝟏𝟖𝟕𝟐𝟑/𝟐𝟏𝟗𝟖𝟏𝟐/𝟐𝟏𝟗𝟖𝟓𝟓/𝟐𝟐𝟒𝟔𝟎𝟕/𝟐𝟐𝟒𝟖𝟕𝟐