EKSPEKTASI TENTANG PELAKSANAAN PELAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Sukacita tuan/puan adalah dipelawa untuk mengimbas QR CODE yang berikut bagi memberi maklumbalas berkenaan ekspektasi tuan/puan tentang pelaksanaan Pelan Pembangunan Modal Insan oleh JPSM.

Kerjasama tuan/puan dalam menjayakan perkara ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Sila klik pautan di bawah atau imbas QR CODE:

Ekspektasi Belia

Ekspektasi Majikan / Industri

Ekspektasi Masyarakat / Ibubapa