Bahagian Khidmat Kerjaya

BAHAGIAN KHIDMAT KERJAYA (BKK)

Pengenalan

Bahagian Khidmat Kerjaya (BKK) diwujudkan hasil daripada keputusan mesyuarat penstrukturan semula Jabatan Pembangunan Sumber Manusia pada Mei 2021.

Sebelum ini BKK merupakan salah satu (1) unit di bawah Bahagian Tajaan Latihan Kemahiran (BTLK).

BKK terdiri daripada 3 unit :

  1. Unit Tenaga Kerja (UTeK)

  2. Unit Promosi (U-PRO)

  3. Unit Kemajuan Kerjaya (UKK)

Carta Organisasi BKK

OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN KHIDMAT KERJAYA

BAHAGIAN/ UNITOBJEKTIF
Unit Tenaga Kerja (UTeK)

Memberi perkhidmatan peluang pekerjaan kepada belia dan beliawanis di sektor swasta.

Unit Promosi (U-PRO)

Mempromosikan aktiviti dan program anjuran JPSM dengan kerjasama agensi / institusi lain.

Unit Kemajuan Kerjaya (UKK)

Memberi bimbingan dan pendedahan kerjaya kepada belia dan beliawanis negeri Sabah.

LOKASI BAHAGIAN KHIDMAT KERJAYA (BKK)

Sabah Jobs Portal

Book Link