Bahagian Khidmat Kerjaya

BAHAGIAN KHIDMAT KERJAYA (BKK)

Pengenalan

Bahagian Khidmat Kerjaya (BKK) diwujudkan hasil daripada keputusan mesyuarat penstrukturan semula Jabatan Pembangunan Sumber Manusia pada Mei 2021.

Sebelum ini BKK merupakan salah satu (1) unit di bawah Bahagian Tajaan Latihan Kemahiran (BTLK).

BKK terdiri daripada 3 unit :

  1. Unit Tenaga Kerja (UTeK)

  2. Unit Promosi (U-PRO)

  3. Unit Bimbingan Kerjaya (UBK)

OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN KHIDMAT KERJAYA

BAHAGIAN/ UNITOBJEKTIF
Unit Promosi & Kerjaya
  1. Melaksanakan pameran dan kerjaya dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja (Jobs Malaysia).

Unit Pusat Pencari Kerja Sabah dan Pengesanan
  1. Pendaftaran pencari kerja.

  2. Pendaftaran Majikan untuk mendapat pekerjaan.

  3. Memadankan (Job matching) pencari kerja dan majikan yang mendaftar di Sabah Job Portal

  4. Memastikan graduan mendapat kebolehkerjaan mengikut bidang kemahiran yang diikuti.

  5. Mengesan status graduan JPSM. (graduan ILTP dan BTLK) selepas enam (6) bulan menamatkan latihan.

Book Link