Bahagian Khidmat Pengurusan

FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Mengendalikan urusan pentadbiran sumber manusia, kewangan, pentadbiran am, inovasi dan kualiti, pengurusan aset dan perolehan bagi menyokong pelaksanaan fungsi-fungsi utama JPSM.