Visi, Misi, Slogan & Dasar Kualiti

Objektif Penubuhan

Membangun dan menggunakan sepenuhnya modal insan yang terdapat di Negeri Sabah melalui pelaksanaan program-program latihan yang teratur dan berkesan.

Visi

Menjadi Jabatan Peneraju dalam Pembangunan Sumber Manusia di Negeri Sabah menjelang 2035.

Misi

Merancang dan melaksana pelbagai program latihan kemahiran bagi rakyat Sabah, Merintis peluang pekerjaan dan keusahawanan, Menyediakan perkhidmatan akreditasi / badan pentauliah Sabah

Slogan

“Sentiasa Cemerlang”

Piagam Pelanggan

Memberi perkhidmatan yang mesra pelanggan;

Menyebar Luas maklumat program latihan kemahiran pada awal dan pertengahan tahun; dan

Memberi maklum balas status permohonan calon latihan dalam tempoh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari bekerja sebelum program bermula

Dasar Kualiti JPSM

JPSM beriltizam dan komited untuk menyediakan latihan kemahiran yang diiktiraf oleh agensi pengesah demi memastikan kebolehpasaran dan kebekerjaan rakyat Sabah.

JPSM mewujudkan satu kerangka kerja untuk menentukan objektif kualiti serta kaedah pengukuran pencapaian.

JPSM komited untuk menepati semua keperluan kerajaan, jabatan dan perundangan pada setiap masa.

JPSM komited untuk membuat penambahbaikan secara berkala terhadap Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001.

JPSM berusaha untuk menyebarluas peluang pekerjaan dan bidang kerjaya.