Visi, Misi, Slogan & Dasar Kualiti

Objektif Penubuhan

Menjadi Jabatan Peneraju dalam Pembangunan Sumber Manusia di Negeri Sabah menjelang 2030

Visi

Menjadi jabatan peneraju dalam penyampaian perkhidmatan latihan kemahiran di negeri Sabah menjelang 2030

Misi

Merancang pembangunan sumber manusia negeri Sabah, menyediakan dan menaja pelbagai program kemahiran serta meningkatkan kebolehpasaran belia negeri Sabah.

Slogan

Sentiasa Cemerlang

Dasar Kualiti JPSM

JPSM telah membangunkan, melaksanakan dan menyenggarakan dasar kualiti seperti berikut:

JPSM beriltizam dan komited untuk menyediakan latihan kemahiran yang diiktiraf oleh agensi pengesah demi memastikan kebolehpasaran dan kebekerjaan pelatih.

JPSM mewujudkan satu kerangka kerja untuk menentukan objektif kualiti serta kaedah pengukuran pencapaian.

JPSM komited untuk menepati semua keperluan kerajaan, jabatan dan perundangan pada setiap masa.

JPSM komited untuk membuat penambahbaikan secara berkala terhadap Sistem Pengurusan Kualiti berlandaskan kepada ISO 9001.

JPSM berusaha untuk memangkin dan menyebarluas peluang-peluang kerjaya.