Pengurusan Pejabat FB-024-2:2012

Pengenalan

NOSS Pengurusan Pejabat ini telah dibangunkan dengan memfokuskan kepada perkhidmatan pengurusan pentadbiran dan penggunaan IT di pejabat. NOSS ini memberikan informasi asas kepada seseorang pekerja mengenai dengan tugas-tugas sokongan bagi pengurusan perniagaan dan pentadbiran dalam persekitaran pekerjaan.

Kompentasi teras bagi program ini termasuk komunikasi perniagaan, pengurusan pemfailan, pengurusan mesyuarat dan aplikasi teknologi maklumat seperti perisian, naik taraf dan penyelenggaraan aplikasi (software).

Kompetensi bagi Tahap Dua adalah membolehkan seseorang itu berkeupayaan untuk mengurus kerja-kerja pengurusan pentadbiran seperti yang diarahkan oleh penyelia.

Bagi Tahap Tiga dibahagikan kepada dua bahagian iaitu penyeliaan dan penguatkuasaan tugasan. Bagi bahagian penyeliaan adalah di antara pihak atasan dengan pekerja.

Subjek Teras Tahap 2

C01 - Incoming Communications

C02 - Outgoing Communications

C03 - Filing Administration

C04 - Meeting Preparation Assistance

C05 - Basic Data Entry

Kelayakan Masuk

 • Lelaki dan Wanita

 • Sihat tubuh badan

 • Berumur 17 hingga 26 tahun

 • Belia Tempatan Negeri Sabah

 • Lulus / Tamat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

 • Warganegara Malaysia (Bumiputera Sabah)

 • Tahu dan boleh mengendalikan Aplikasi Internet dan Microsoft Office (MS Word, Excel & Powerpoint)

 • Boleh membaca dan berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Prospek Kerjaya

Di antara kerjaya yang bakal diceburi

oleh pemegang Sijil SKM/ DKM dalam bidang

Pengurusan Pejabat ini

Adalah:

 • Pembantu Tadbir di Sektor Awam & Swasta

 • Penyelia Tadbir

 • Penyelia Perkhidmatan Telekomunikasi

 • Eksekutif Jualan/ Pemasaran/Pendidikan