KENYATAAN SEBUTHARGA

**Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA dalam bidang Bekalan/Perkhidmatan yang dinyatakan bagi setiap sebutharga dan mempunyai lesen berniaga yang sah **

untuk menyertai sebutharga seperti berikut: