Dokumen MS ISO

Manual Kualiti JPSM

 1. MANUAL KUALITI MS ISO 9001 : 2015

Prosedur Kualiti (Wajib)

 1. PK(W).JPSM-01 : PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO

 2. PK(W).JPSM-02 : PROSEDUR AUDIT DALAM

 3. PK(W).JPSM-03 : MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN

 4. PK(W).JPSM-04 : KAWALAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

 5. PK(W).JPSM-05 : TINDAKAN PEMBETULAN

Prosedur Kualiti (Sokongan)

 1. PK(S).JPSM-01 : PENGURUSAN LATIHAN DAN KOMPENTENSI

 2. PK(S).JPSM-02 : PENGURUSAN MAKLUMAT YANG DIDOKUMEN

 3. PK(S).JPSM-03 : PENGURUSAN ASET, STOR DAN ICT

 4. PK(S).JPSM-04 : PENGURUSAN KEWANGAN (SEBUTHARGA, PEROLEHAN, GAJI DAN ELAUN)

 5. PK(S).JPSM-05 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (PENEMPATAN DAN PENYENGGARAAN BUKU PERKHIDMATAN)

 6. PK(S).JPSM-06 : PENGENDALIAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

Prosedur Kualiti (Operasi) Pengurusan

 1. PK(O).JPSM.PENGURUSAN-01 : PERANCANGAN PELAKSANAAN KURSUS KEMAHIRAN YANG DISERAH URUS

 2. PK(O).JPSM.PENGURUSAN-02 : PELAKSANAAN PENYELIDIKAN, PENILAIAN DAN PENGESANAN

Prosedur Kualiti (Operasi) BTLK

 1. PK(O).JPSM.BTLK-01 : PROMOSI

 2. PK(O).JPSM.BTLK-02 : PENGAMBILAN PELATIH BTLK

 3. PK(O).JPSM.BTLK-03 : PELAKSANAAN KURSUS KEMAHIRAN

 4. PK(O).JPSM.BTLK-04 : MAJLIS PENUTUPAN KURSUS DAN PENYAMPAIAN SIJIL

 5. PK(O).JPSM.BTLK-05 : SABAH JOBS

Prosedur Kualiti (Operasi) ILTP

 1. PK(O).JPSM.ILTP-01 : PENYEDIAAN KALENDAR AKTIVITI LATIHAN PENTADBIRAN AKADEMIK

 2. PK(O).JPSM.ILTP-02 : PENGAMBILAN PELATIH ILTP

 3. PK(O).JPSM.ILTP-03 : PENYEDIAAN PROGRAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ILTP

 4. PK(O).JPSM.ILTP-04 : PENGENDALIAN PEPERIKSAAN PELATIH ILTP

 5. PK(O).JPSM.ILTP-05 : PENGENDALIAN LATIHAN INDUSTRI DAN PENGAMBILAN PELANGGAN

 6. PK(O).JPSM.ILTP-06 : PENGENDALIAN DISIPLIN PELATIH ILTP

 7. PK(O).JPSM.ILTP-07 : PENGENDALIAN MAJLIS KONVOKESYEN JPSM

NO. SIJIL KELULUSAN : KLR0500101