Pengiktirafan JPSM

PENGIKTIRAFAN PROGRAM / KURSUS KEMAHIRAN

INSTITUT LATIHAN TEKNIK DAN PERDAGANGAN OLEH JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN MALAYSIA