Program Latihan Institut Latihan Teknik dan Perdagangan (ILTP)

Informasi Program Bahagian Teknikal

Nama ProgramTahap PengajianTempoh

Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik

F432-005-2:2019

SKM Tahap 212 bulan

Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik

F432-005-3:2019

SKM Tahap 312 bulan

Proses Kimpalan Aka Kepingan Logam

MC-024-3:2012

SKM Tahap 318 bulan

Peralatan Penyamanan Udara HVAC Satu Fasa

ME-020-2:2012

SKM Tahap 212 bulan

Perkhidmatan Pembaikan - Kenderaan Ringan

G452-002-2:2018

SKM Tahap 212 Bulan
Penyelenggaraan & Pembaikpulihan Jentera PertanianSijil Kamahiran JPSM18 Bulan

Kenderaan Perdagangan - Servis Pembaikan

G452-001-2:2017

SKM Tahap 212 Bulan

Penjaga Jentera Elektrik

INSTEP/PETRONAS

Tahap JPSM / INSTEP / Petronas / ST3 Tahun

Teknologi Kimpalan

6G INSTEP/PETRONAS

Tahap JPSM / INSTEP / Petronas5 Bulan
Asas KimpalanTahap Sijil Kemahiran JPSM4 minggu

Informasi Program Bahagian Perdagangan

Nama ProgramTahap PengajianTempoh

Pentadbiran Sistem Maklumat

FB-081-4:2012

Tahap DKM 412 Bulan

Setiausaha Korporat Eksekutif

FB-025-3:2012

SKM Tahap 318 Bulan

Pentadbiran Pejabat

N821-001-3:2020

SKM Tahap 318 Bulan

Dandanan Rambut

HT-090-2:2012

SKM Tahap 28 Bulan

Dandanan Rambut

HT-090-3:2012

SKM Tahap 312 Bulan

Perkhidmatan Kecantikan Tahap 1

S960-002-1:2020

SKM Tahap 16 Bulan

Perkhidmatan Terapi Kecantikan Tahap 2

S960-002-2:2020

SKM Tahap 26 Bulan

Terapi Estetik Tahap 3

S960-002-3:2020

SKM Tahap 36 Bulan

Operasi Sistem Komputer

IT-020-3:2013

SKM Tahap 318 Bulan
Jurukecantikan dan Dandanan RambutTahap Sijil Kemahiran JPSM (Asas)6 Bulan