Pentadbiran Pejabat N821-001-3:2020

Pengenalan

NOSS Pentadbiran Pejabat ini telah dibangunkan dengan memfokuskan kepada perkhidmatan pengurusan pentadbiran dan penggunaan IT di pejabat. NOSS ini memberikan informasi asas kepada seseorang pekerja mengenai dengan tugas-tugas sokongan bagi pengurusan perniagaan dan pentadbiran dalam persekitaran pekerjaan.

Kompentasi teras bagi program ini memberi fokus kepada pengendalian kewangan pejabat, pengendalian perolehan pejabat, pengendalian inventori pejabat, pengendalian logistik pejabat, penyediaan dokumentasi pejabat dan penyeliaan pentadbiran staf.

Subjek Teras Tahap 3

 • C01 - Front Office Reception

 • C02 - Office Finance Handling

 • C03 - Office Procurement

 • C04 - Office Inventory Handling

 • C05 - Office Logistic Handling

 • C06 - Office Documentation Preparation

 • C07 - Staff Administration Supervision

Kelayakan Masuk

 • Lelaki dan Wanita

 • Sihat tubuh badan

 • Berumur 17 hingga 30 tahun

 • Belia Tempatan Negeri Sabah

 • Lulus / Tamat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

 • Warganegara Malaysia (Bumiputera Sabah)

 • Tahu dan boleh mengendalikan Aplikasi Internet dan Microsoft Office (MS Word, Excel & Powerpoint)

 • Boleh membaca dan berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Prospek Kerjaya

Di antara kerjaya yang bakal diceburi oleh pemegang Sijil SKM/ DKM dalam bidang Pentadbiran Pejabat ini adalah:

 • Pembantu Tadbir di Sektor Awam & Swasta

 • Penyelia Tadbir

 • Penyelia Perkhidmatan Telekomunikasi

 • Eksekutif Jualan/ Pemasaran/Pendidikan

Dikemaskini : 4 April 2023

ISI BORANG PERMOHONAN APABILA IKLAN PENGAMBILAN PELATIH SUDAH DIKELUARKAN MELALUI https://www.facebook.com/jpsmnegerisabah, https://www.instagram.com/jpsm.sabah/ ATAU https://jpsm.sabah.gov.my/