Pengarah-Pengarah JPSM

PENGARAH PERTAMA

Datuk Gabriel William

(1 Julai 1988 - 26 Januari 1998)

PENGARAH KE-DUA

Datuk Hj Mohd Yunus Hj Awang Hashim

(20 Februari 1998 - 26 April 2000)

PENGARAH KE-TIGA

Tuan Haji Sudeli Sarpin

(1 September 2000 - 17 Mac 2007)

PENGARAH KE-EMPAT

Datuk Rosalind Chew Bee Koh

(23 Mac 2007 - 24 Mac 2008)

PENGARAH KE-LIMA

Encik Billy Yumbod

(10 April 2008 - 21 Jun 2017)

PENGARAH KE-ENAM

Datuk Zainudin bin Aman

(25 September 2018 - 15 September 2020)

PENGARAH KE-TUJUH

Puan Tianinun binti Iping

(15 September 2020 - 23 April 2023)

PENGARAH KE-LAPAN

Puan Dg. Norsiah binti Hj. Ag. Duraman

(5 Mei 2023 - sekarang)