Penyelenggaraan & Pembaikpulihan Jentera Pertanian

Prospek Kerjaya

Polisi kerajaan mempromosikan kaedah pengeluaran yang lebih cekap dan kurang intensif tenaga kerja di sektor pertanian dan perladangan. Ini bermaksud penggunaan lebih banyak mesin dan peralatan dan oleh itu perlunya kakitangan penyelenggaraan dan pembaikan jentera pertanian. Ini ditingkatkan lagi oleh pengembangan teknologi dan inovasi dalam kaedah pengeluaran dan mesin yang diperbaiki.

Oleh itu, terdapat permintaan yang memberangsangkan untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan pekerjaan penyelenggaraan mesin pertanian di subsektor pertanian dan perladangan. Peluang pekerjaan lain yang berkaitan boleh didapati di institusi pembinaan, perlombongan dan latihan.

Subjek Teras

C01 - Agriculture Tractor Scheduled Maintenance Works

C02 - Agriculture Tractor Engine System Repairing

C03 - Agriculture Tractor Engine Cooling System Troubleshoot And Repairing

C04 - Agriculture Tractor Engine Lubrication System Troubleshoot And Repairing

C05 - Agriculture Tractor Engine Fuel System Troubleshoot And Repairing

C06 - Agriculture Tractor Air Intake And Exhaust System Troubleshoot And Repairing

C07 - Agriculture Tractor Mechanical Drive Train System Troubleshoot And Repairing

C08 - Agriculture Tractor Mechanical Power Take Off System Troubleshoot And Repairing

C09 - Agriculture Tractor Brake System Troubleshoot And Repairing

C10 - Agriculture Tractor Hydraulic System Troubleshoot And Repairing

C11 - Agriculture Tractor Steering System Troubleshoot And Repairing

C12 - Agriculture Tractor Engine Electrical And Electronic System Diagnose And Repairing

C13 - Agriculture Tractor Implement Repairing

E01 - Agriculture Tractor Combine Harvester System Repairing

Kelayakan Masuk

  • Lelaki dan Wanita

  • Sihat tubuh badan

  • Berumur 17 hingga 30 tahun

  • Belia Tempatan Negeri Sabah

  • Lulus PT3 / Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

  • Warganegara Malaysia (Bumiputera Sabah)

  • Boleh membaca dan berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Dikemaskini : 4 April 2023