Kunjungan Balas Pengarah SPRM

Kunjungan balas Pengarah SPRM negeri Sabah tuan Karunanithy A/L Y. Subbiah kepada Pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia negeri Sabah, tuan Zainudin Bin Aman. Turut hadir dari SPRM Sabah ialah Puan Hasmani Hassan, Ketua Unit Pemeriksaan Dan Perundangan.