Kunjungan hormat kepada Pengarah Bersekutu Ketua Program Unit Peneraju Agenda Bumiputra (TERAJU)