Lawatan Pentauliahan Program Pengurusan Pentadbiran - Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4, ILTP

15 MAC 2023- INSTITUT LATIHAN TEKNIK DAN PERDAGANGAN (ILTP), JPSM PAPAR

Lawatan Pentauliahan Program Pengurusan Pentadbiran - Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)Tahap 4

Desk Officer : Encik Grenson Anak Philip, Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Malaysia

Panel Pentauliahan:

  1. Dr. Ramlan bin Samidi

  2. Dr. Zairizal bin Tahir