LAWATAN PIHAK PERKESO NEGERI SABAH KE INSTITUT LATIHAN TEKNIK DAN PERDAGANGAN (ILTP), JPSM

LAWATAN PIHAK PERKESO NEGERI SABAH KE INSTITUT LATIHAN TEKNIK DAN PERDAGANGAN (ILTP), JPSM

4 Ogos 2022 - tujuan lawatan ini adalah untuk membincangkan kerjasama Latihan Untuk Orang Berinsurans (OB) di bawah Akta 4 PERKESO, Perkongsian Work Simulation Placement Program (WSPP) dan perbincangan berkenaan pengujudan pusat rehabilitasi di ILTP Papar. Pegawai yang hadir antaranya Pengarah JPSM, Timbalan Pengarah JPSM, Pegawai-pegawai JPSM, En. Mustapa Umar, Pengurus Kanan Perhubungan Strategik Pusat Rehabilitasi PERKESO, Puan Vittorina Mosibin, Pengurus Kes, Program Return To Work PERKESO Negeri Sabah dan En. Patro Eljun, Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan, Pengurusan Hilang Upaya PERKESO Negeri Sabah.