MAJLIS AMANAT Y.B. MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

JPSM turut memeriahkan Majlis Amanat Yang Berhormat Datuk Haji Yakub Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi bagi tahun 2021 yang telah diadakan pada 05 April 2021