MAJLIS PERPISAHAN PUAN ALVYLIAN AMPAROL DAN PUAN DAYANG SITI ATHIRAH BINTI AWANG SHARI

Puan Alvylian Amparol akan berpindah ke Jabatan Keretapi Negeri Sabah sementara Puan Dayang Siti Athirah binti Awang Shari akan berpindah ke Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.

Puan Pengarah dan warga JPSM merakamkan sekalung budi sepanjang bertugas di JPSM dan selamat maju jaya berada di tempat baharu.