MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA INDUK PEROLEHAN PERUNDING (JIPP)

20 September 2022 - Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Induk Perolehan Perunding (JIPP) JPSM bil. 1/2022. Hadir sama wakil daripada KSTI, Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Tanah dan Ukur