Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT dan Pemeriksaan Rangkaian Internet di Kampus ILTP, Papar

23 Februari 2024 (Hari Jumaat) - Kampus ILTP, JPSM Papar

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN PEMERIKSAAN RANGKAIAN INTERNET DI KAMPUS ILTP, PAPAR

Mesyuarat dipengerusikan oleh Puan Kamsiah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah JPSM dan turut dihadiri oleh Ketua Bahagian ILTP, Pengurus Kampus ILTP, pegawai-pegawai JPSM, pegawai dari Pasukan Inovasi Digital (PID) dan Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah (JPKN).