Mesyuarat JK Teknikal Alat Bantuan Latihan (ABL) JPSM

24 November 2021 - Mesyuarat JK Teknikal Alat Bantuan Latihan (ABL) JPSM dan Penyerahan Nota Siap Projek Kerja Naiktaraf Alat Bantuan Latihan Program Teknikal dan Perdagangan (ILTP) Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Secara Reka dan Bina. Turut hadir sama ialah wakil daripada KSTI, Kementerian Kewangan, UPEN, JKR Papar, JANS Papar dan Jabatan Pembentungan Daerah Papar