MESYUARAT PEMURNIAN AKTIVITI LATIHAN

MESYUARAT PEMURNIAN AKTIVITI LATIHAN JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (JPSM) DAN JABATAN/AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI SABAH (KSTI)

TARIKH : 9 FEBRUARI 2022 (RABU)

TEMPAT : GRANDIS HOTELS AND RESORTS SDN BHD