Mesyuarat Penyelarasan Status Pelaksanaan Kajian Human Capital Development Blueprint For Sabah 2021-2035

15 November 2022 - Mesyuarat Penyelarasan Status Pelaksanaan Kajian Human Capital Development Blueprint For Sabah 2021-2035

mesyuarat telah dipengerusikan oleh Datuk Zainudin Aman, Setiausaha Tetap, KSTI, Turut hadir sama, Puan Maria Chong, Timbalan Setiausaha Tetap, KSTI, Ketua-ketua Jabatan, Wakil daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN), Wakil Institute Development For Studies (IDS) dan wakil IPTA/IPTS. Mesyuarat diurusetiakan oleh JPSM.