PELAKSANAAN AUDIT DALAM SIRI 1 TAHUN 2021 MS ISO 9001 2015

Pelaksanaan Audit Dalam JPSM Siri 1/2021 MS ISO 9001:2015 diadakan pada 7-14 April 2021

Pembukaan audit telah dilaksanakan oleh Puan Tianinun Iping, Pengarah JPSM bertempat di Bilik Mesyuarat Cenderawasih JPSM.