PENARAFAN BINTANG PETUNJUK PRESTASI UTAMA SM2 TAHUN 2020

Sukacita dimaklumkan bahawa, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia telah berjaya memperoleh 97.84% KPI SM2, dan mendapat Sijil Penarafan Bintang Petunjuk Prestasi Utama Sistem Maklumat Sumber Manusia (SM2) Tahun 2020 - 5 Bintang.

Kejayaan ini adalah hasil daripada komitmen dan kerjasama semua pegawai dan staf JPSM di dalam proses pengemaskinian maklumat Sistem Maklumat Sumber Manusia (SM2). Semoga kejayaan ini dapat diteruskan pada tahun-tahun akan datang.