PENGHARGAAN PENGURNIAAN PINGAT ASDK

18 November 2021 - Pengurusan dan warga JPSM merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Puan Tianinun binti Iping, Pengarah JPSM atas pengurniaan pingat ASDK daripada Tuan Yang Terutama Di Pertua Negeri Sabah.