PERBINCANGAN SIRIM - JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

PERBINCANGAN SIRIM - JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA.

23 FEBRUARI 2022 - Perbincangan dipengerusikan oleh Puan Tianinun binti Iping, Pengarah JPSM. Turut hadir sama Timbalan Pengarah JPSM, Puan Dg Norsiah Hj Ag. Duraman, Puan Roslina Abdullah, Ketua SIRIM PSDC, Puan Shonnia Simin, Pegawai Eksekutif serta Puan Rafidah Mokhdar, Ketua Pegawai Eksekutif SIRIM PSDC yang mengikuti perbincangan tersebut melalui atas talian.