PRA BENGKEL PEMBANGUNAN PELAN STRATEGIK 2021 - 2025, JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (JPSM)

PRA BENGKEL PEMBANGUNAN PELAN STRATEGIK 2021 - 2025, JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (JPSM)

TARIKH : 13 Julai 2021 (Selasa)

MASA : 8.30 pagi- 4.00 petang

TEMPAT : Di pejabat atau rumah masing-masing

KAEDAH : Atas talian

PENCERAMAH/FASILITATOR : MAMPU, cawangan Sabah