Sekalung Penghargaan dan Terima Kasih diucapkan kepada YB. Dato’ Sri Dr Ruddy bin Awah, JP

Sekalung Penghargaan dan Terima Kasih diucapkan kepada YB. Dato’ Sri Dr Ruddy bin Awah, JP