Selamat menyambut Pesta Kaamatan Tahun 2023 - Ikhlas daripada Pengarah & Warga JPSM

Selamat menyambut Pesta Kaamatan Tahun 2023

Kotobian Tadau Tagazo Do Kaamatan

Ikhlas daripada

Puan Dg. Norsiah binti Hj. Ag. Duraman

Pengarah

Jabatan Pembangunan Sumber Manusia

serta seluruh warga JPSM