Sistem Digital Bersepadu Youth Management System (YMS)

Dimaklumkan bahawa Kementerian Belia dan Sukan Sabah telah membangunkan Sistem Digital Bersepadu Youth Management System (YMS) sebagai saluran kepada golongan belia Sabah yang berumur 15 hingga 40 tahun untuk mendaftarkan diri sebagai Belia Sabah. Tujuan Pendaftaran in adalah untuk Kementerian mengumpul dan mendapatkan data bagi membantu Kementerian Belia dan Sukan Sabah merangka program Pembangunan Belia yang sesuai dan efektif kepada belia di Negeri Sabah.

Sehubungan dengan itu dipohon masyarakat awam berumur 15 hingga 40 tahun untuk mendaftar sebagai belia Sabah melalui pautan berikut :

PAUTAN