TAKLIMAT BTLK

Taklimat BTLK kepada Penyedia Latihan bagi Kursus Program Pasca COVID-19 siri 2/2020 dan 3/2020 yang akan dilaksanakan bermula pada 12 hingga 23 Disember 2020. Semua kursus siri 2/2020 dan 3/2020 akan dijalankan secara virtual training.