TAKLIMAT PENUTUPAN KURSUS KEMAHIRAN DAN KEUSAHAWANAN (SECARA ATAS TALIAN) PASCA COVID 19 SIRI 4/2021

TAKLIMAT PENUTUPAN KURSUS KEMAHIRAN DAN KEUSAHAWANAN (SECARA ATAS TALIAN) PASCA COVID 19 SIRI 4/2021

Taklimat tersebut telah disampaikan oleh Encik Syed Shahridzan Sh. Sihan, Ketua Unit Tajaan Latihan Kemahiran, BTLK, Puan Haryati Mustapha, Ketua Unit Keusahawanan, BTLK, Puan Juliet Jinik, Unit Tajaan Latihan Kemahiran, BTLK dan Puan Farhana Jafylee, Unit Keusahawanan, BTLK.

Sebanyak 13 kursus kemahiran dan 10 kursus keusahawanan telah dijalankan bermula 8 November 2021 hingga 12 November 2021