Lawatan Kerja dan Pemantauan Kursus Integriti dan Antirasuah (KIAR) TVET oleh SPRM di ILTP Papar

13 SEPTEMBER 2023 (RABU) : INSTITUT LATIHAN TEKNIK DAN PERDAGANGAN (ILTP), PAPAR

LAWATAN KERJA DAN PEMANTAUAN KURSUS INTEGRITI DAN ANTIRASUAH (KIAR) TVET OLEH TIMBALAN PENGARAH PESURUHJAYA SPRM PUTRAJAYA DI INSTITUT LATIHAN TEKNIK DAN PERDAGANGAN (ILTP)

Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk membincangkan pelaksanaan dan keberkesanan Modul Kursus Integriti dan Antirasuah (KIAR) TVET di Institut Latihan Teknik dan Perdagangan (ILTP).

Ketua rombongan:

Yang Berbahagia Datuk Seri TKPj Norazlan bin Mohd Razali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Pencegahan) SPRM

Ketibaan rombongan telah disambut oleh Yang Berbahagia Puan Dg. Norsiah binti Ag. Duraman, Pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Negeri Sabah.